Atatürk Köşesi

İnkılapları

İnkılapları

4 Aralık 2017

SİYASAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLARSaltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)Türkiye’nin idari teşkilatlandırılması ve Ankara’nın başkent ilan edilmesi (13 Ekim 1923)Çok partili hayata geçiş denemelerinde bul...

Devamını oku
İlkeleri

İlkeleri

4 Aralık 2017

CumhuriyetçilikBu ilke, cumhuriyet yönetimine bağlı olmayı, onu korumayı, yaşatmayı ve yüceltmeyi amaçlar.Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:Saltanatın kaldırılması.Cumhuriyetin ilan edilmesi.Anayasanın kabul edilmesi.TBMM’nin açılması.Siyasi partilerin kurulması.Kadına se...

Devamını oku
Ölümü

Ölümü

4 Aralık 2017

 Atatürk´ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova´da bulunduğu sırada, ciddî olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara´ya yaptığı yorucu yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hata...

Devamını oku
Cumhuriyetin Kuruluşu ve Cumhurbaşkanlığı

Cumhuriyetin Kuruluşu ve Cumhurbaşkanlığı

4 Aralık 2017

 Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimler...

Devamını oku
Milli Mücadele Liderliği

Milli Mücadele Liderliği

4 Aralık 2017

 Mondros Mütarekesi´nden sonra İtilaf Devletleri´nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919´da Samsun´a çıktı. 22 Haziran 1919´da Amasya´da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaraca...

Devamını oku
Askerliği

Askerliği

4 Aralık 2017

 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdadi’sini bitirip, İstanbul´da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi´ne devam etti.  11 Ocak 1905´te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi´yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam´da 5. Ord...

Devamını oku
Öğrenim Hayatı

Öğrenim Hayatı

4 Aralık 2017

 Küçük Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulu´ndan sonra bir süre Selânik Mülkiye Rüştiyesi´ne devam etti ise de Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve Askerî rüştiyeye giden bir komşu çocuğunun giyimini ve genel olarak subayla...

Devamını oku
Çocukluk Yılları

Çocukluk Yılları

4 Aralık 2017

 Mustafa okula başlama çağına gelince, geleneklere bağlı annesiyle modern düşünceli babası arasında bir çatışma olur. Zübeyde Hanım, küçük Mustafa´nın, ilâhiyle Hafız Mehmet Efendi´nin mahalle mektebine, Ali Rıza Efendi ise modern öğretimde bulunan Şemsi Efendi´nin özel okuluna gitmes...

Devamını oku